ล็อกอิน | ลง ทะเบียน

ทำ กราฟ - Pictovia.com

สร้าง ของ คุณ กราฟ เอง และ ร่วม กัน กับ คน ที่ คุณ ต้องการ ใน การ คลิก ไม่ กี่ !

เพื่อ เริ่ม ต้น :
1- เลือก ประเภท แผนภูมิ
2- ป้อน ข้อมูล จาก ตาราง ของ คุณ
3- ปรับ แต่ง
4- อัป โหลด
5- ร่วม กัน กับ เพื่อน ร่วม งาน ของ คุณ


สร้าง ของ คุณ
พาย

สร้าง ของ คุณ
แผนภาพ กระจาย

สร้าง ของ คุณ
พาย 3D

สร้าง ของ คุณ
แผนภาพ ขั้วโลก

สร้าง ของ คุณ
จัด กลุ่ม Histogram

สร้าง ของ คุณ
Histogram ซ้อน กัน

สร้าง ของ คุณ
กราฟ แท่ง

สร้าง ของ คุณ
ส่วน เส้น โค้ง

สร้าง ของ คุณ
smoothed โค้ง

สร้าง ของ คุณ
จุด เมฆ
คำ แนะนำ : คุณ สามารถ อัป โหลด ภาพ กราฟิก ของ คุณ เพื่อ ให้ สามารถ แก้ไข ภายหลัง !

Sponsored by Dicovia.com